Slow Food

Amerika Birleşik Devletleri’nde doğmuş hızlı yemek yeme,öğünü geçiştirme anlamı olan ‘’fast-food’’, çalışan bireylerin vakitlerinden tasarruf sağlamak için sofraya oturup yemek yemek yerine yolda, araçta, TV-Bilgisayar karşısında,oyun oynarken hızlı bir şekilde açlıklarını gidermek için doğan bir tercih ve oluşan bir kültürdür. Özellikle 2000’li yılların ardından ülkemizde de fast-food sıkça tercih edilen ve yatırım olarak da kazandıran meslek gruplarının önünü açmıştır.

‘’Slow food’’hareketi ise hızlı yeme alışkanlığını ortadan kaldırmak ve yerel üreticeleri korumak amacıyla 1986 yılında fast-food’a tepki olarak İtalya ‘da Carlo Petrini tarafından başlatılmıştır.

Yemek sadece yaşamı idame ettirmek demek değildir. Hayattan duyumsal zevk almamızı sağlayan, hızlı yaşamın esir alıcı etkisinden bizleri uzaklaştıran bir olgudur. Bunu geleneksel değerlerimizle buluşturan hayatın anlamını idrak etmemizi sağlayan en iyi yollardan biri ‘’slow food’’ hareketidir.

Slow Food Hareketi üye destekli, kar amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyondur. Tüm gelirleri üyelik aidatları, bağışlar, proje ve etkinlik desteklerinden oluşmaktadır ve tüm bunlar uluslararası tüzükte belirtilmiştir. Bu gelirler derneğin faaliyetlerinde belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Hareketin temelinde kendi yemek kültürlerini korumayı amaçlayan, daha sürdürülebilir bir gıda geleceğini destekleyen, Slow Food felsefesini yaymayı ve gerçekleştirmeyi hedefleyen, bağımsız çalışan conviviumlar (Convivium, Slow Food Hareketi içinde yer alan, yerel yemek birliklerine verilen isimdir) vardır. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki 1500’den fazla convivium, Slow Food’un belkemiğini oluşturmakta ve her yıl ortalama 6000 etkinlik gerçekleştirmektedir. Dernek, temel gücünü dünyanın her yanındaki binlerce gönüllüsünden almaktadır. Gönüllüler yerelde hedefler belirleyip, etkinlikler düzenleyerek, hareketin felsefesini ve amaçlarını ön plana çıkarmaktadır.

Share: